Người Sài Gòn
 "khi còn sống hãy từ từ..."
Người Sài Gòn
 "khi còn sống hãy từ từ..."
Cái Gu

Cái Gu

Suốt những ngày qua chiếc bảng "Vịt lộn vịt dữa cút lộn" đã trở thành một trào lưu ghép ảnh rầm rộ khắp mạng xã hội. Và mẹ đẻ của chiếc bảng đó là một người phụ nữ tên ...
  • 03/03/2017, 04:44
  • 0 bình luận
Quảng cáo
binh dien
LANCASTER
satra