15 Phút Hiểu Hết Về Sài Gòn

Đoạn phim dù chỉ có 15 phút nhưng cũng giới thiệu toàn cảnh về lịch sử, văn hóa và con người của Sài Gòn.
Chia sẻ:
Quảng cáo
binh dien
LANCASTER
satra